BILL BABOON

Kinderfeestjes voor de hele klas "het Anker" (schoolseizoen ‘17/ ’18)
Wie zijn wij?

Met heel verschillende achtergronden en werkplekken streven initiatiefnemers Laura Batstra en Wim Venema
onafhankelijk van elkaar al jaren hetzelfde doel na: iets betekenen voor kwetsbare kinderen in onze samenleving.
Laura doet dat vanuit haar werk bij de afdeling Pedagogiek van de universiteit Groningen
en Wim doet dat door zijn muzieklessen toegankelijk te maken voor alle kinderen,
ook degenen met weinig geld of veel gebruiksaanwijzingen.

Samen bedachten ze het plan voor het opstarten van een project om klassikale kinderfeestjes te stimuleren.
Met hulp van oudere muziekleerlingen van Wim en promovendi van Laura organiseerden ze
een aantal klassenfeestjes voor hun eigen kinderen.
De reacties: ‘Dit is het leukste feestje wat ik ooit gehad heb’ en ‘Ik was nog nooit op een feestje uitgenodigd
en ben zoo blij’ waren overtuigend genoeg om verder te gaan.

Om het effect van klassenfeestjes op sociale uitsluiting in de schoolcontext te evalueren,
werd de ervaren onderzoeker Marc Conradi aangetrokken.
Marc was gelijk enthousiast en na enige tijd hadden we subsidie van Stichting Kinderpostzegels gerealiseerd.
Met deze subsidie kunnen we onderzoek doen en een handleiding ontwerpen die ouders en scholen
in de toekomst gratis kunnen downloaden om tips en ideeën op te doen voor het geven van een klassenfeest.

Met de school Het Anker uit Zuidhorn zijn een aantal afspraken gemaakt
om gedurende één schooljaar feestjes te organiseren in partycentrum de Halte in Niekerk.
Marc Conradi interviewt voor, tijdens en na het proefjaar de leerkrachten van de deelnemende klassen,
om het eventuele effect van de feestjes op de sfeer in de klas en de buitenbeetjes te onderzoeken.
Ouders en kinderen merken weinig tot niks van dit onderzoek.Wim Venema, Laura Batstra en vrijwilliger Wietse de Haan (vlnr)
Marc Conradi

copyright © 2018 Pieter de Boer